top of page

PRODUŽI ŽIVOT

Plavo-slika2.png
osmosi.png
BluPuro logo.png

ČISTA I DOBRA VODA DIREKTNO IZ SLAVINE

slika 1 blupuro.png

Blupuro je uređaj koji vodu iz slavine čini čistom i sigurnom, zahvaljujući prirodnom procesu reverzne osmoze, koja kroz polupropustive membrane filtrira i zadržava nečistoće štetne po zdravlje.

BluPuro.png


Blupuro minimizira ukupan ostatak, garantujući dobru, omekšanu i sigurnu vodu za piće i pripremu hrane.

Blupuro smanjuje koncentraciju kalcijuma, fosfata, nitrata, teških metala poput olova i drugih zagađujućih materija, koje su obično prisutne u vodi.

E K O L O Š K I 

Easyfit MC.png

Easyfit-MC Višeslojna filtracija

Easyfit-MC proizveden sa više slojeva polipropilena sa diferenciranom filtracijom dobijenom po patentiranom i garantovanom postupku. Unutrašnji sloj filtera izrađen je od visoko selektivnih polipropilenskih vlakana, dok su spoljni napravljeni od standardnih, čime se omogućava filtriranje različitih prečnika sedimenata u različitim slojevima, omogućavajući pad niskog pritiska i veću autonomiju filtera.

Ove važne karakteristike omogućavaju uređaju Ecopuro, da proizvodi više vode i manje otpada, da postigne niske radne pritiske i značajno produži prosečni vek RO (reverzna osmoza).

Tw30-1812 Membrane visokih performansi

Opremljen sa dve memrane sa visokim kapacitetom proizvodnje kako bi se obezbedio veći protok i odličan kvalitet vode.

Sa inovativnom pumpom magnetnog pogona osigurava se tišina i odsustvo vibracija.

Blupuro je u stanju da zadrži sve soli sa prosečnim odbacivanjem od 90%.

membrana-tw30.png

E K O N O M I Č N O

Membrane

Jedan kontejner u kome su smeštene dve membrane

Blupuro rastavljen.png

Visoke performanse

Blupuro je opremljen inovativnom magnetnom pumpom koja garantuje tišinu

i odsustvo vibracija

Na čelu

Blupuro je opremljen elektronskom upravljačkom jedinicom koja kontroliše sve faze rada tako što prenosi jasne i jednostavne informacije  o svom statusu na na  LED ekranu

Dizajn

Svaki milimetar je projektovan, izgradjen i sastavljen kako bi postigao najbolje moguće performanse. 

Napustili smo stare tehnologije, odabrali inovativna i efikasnija rešenja, kao što je jednoslojni sud sa dvostrukim pritiskom i samo jedno od rešenja koji su doneli da Blupuro bude medju najpouzdanijim i najpoznatijim proizvodom na tržištu.

Tehničke karakteristike

D I M E N Z I J E 

16 cm

Širina

41 cm

Visina

36 cm

Dubina

3/8"

Ulaz

1/4"

Izlaz

1/4"

Priključak za odvod

F I L T E R I

Easyfit-MC

Predfilter

TFC Tw30-1812

Membrane

1 godina

Autonomija predfiltera

Do zagušenja

Autonomija membrane

Automatsko

Pranje membrane

T E H N I Č K I    P O D A C I

230 V  50/60 Hz

El. energija

90 Watt

Maksimalna asorbovana snaga

1 Bar

Minimalni radni pritisak

100 L/h *

Proizvodnja vode po 1 satu

oko 35% *

Oporavak

oko 90% *

Odbacivanje ostatka

slika 2 blupuro.png

* Izveštavane vrednosti proizvodnje, oporavka i odbacivanja soli zasnivaju se na sledećim uslovima glave: salinitet usisa 433 ppm, omekšana mreža vode, temperatura na 20°C, prosečni mrežni pritisak 2 bara. Ove vrednosti mogu varirati u zavisnosti od karakteristika dovodne vode.

BluPuro logo.png

je proizvod u potpunosti proizveden u Italiji

POdrška.png
bottom of page