top of page

PRODUŽI ŽIVOT

Reverzna osmoza
Znak Reverzne osmoze
Ecopuro logo

ČISTA I DOBRA VODA DIREKTNO IZ SLAVINE

Pitka voda

Ecopuro je novi koncept za prečišćavanje vode u domaćinstvu, dizajniran od strane tima istraživača BLUGEO čime je dobijen inovativni, ekološki, dizajnerski i ekonomični proizvod.

Ecopuro

Zasnovan je na sistemu reverzne osmoze, u kojem polupropusne membrane filtriraju i zadržavaju nečistoće štetne za zdravlje, tako da smanjuju koncentraciju kalcijuma, fosfata, nitrata, teških metala, poput olova i druge zagađujuće materije za 90%, koje se nalaze u vodi.

Ecopuro na taj način minimizira fiksni ostatak obezbeđujući dobru, omekšanu i sigurnu vodu za piće i pripremu hrane. 

Easyfit MC

E K O L O Š K I 

Easyfit-MC Višeslojna filtracija

Easyfit-MC proizveden sa više slojeva polipropilena sa diferenciranom filtracijom dobijenom po patentiranom i garantovanom postupku. Unutrašnji sloj filtera izrađen je od visoko selektivnih polipropilenskih vlakana, dok su spoljni napravljeni od standardnih, čime se omogućava filtriranje različitih prečnika sedimenata u različitim slojevima, omogućavajući pad niskog pritiska i veću autonomiju filtera.

Ove važne karakteristike omogućavaju uređaju Ecopuro, da proizvodi više vode i manje otpada, da postigne niske radne pritiske i značajno produži prosečni vek RO (reverzna osmoza).

Tw30-1812 Membrane visokih performansi

Opremljen sa dve membrane sa visokim kapacitetom proizvodnje kako bi se obezbedio veći protok i odličan kvalitet vode.

Sa inovativnom pumpom magnetnog pogona osigurava se tišina i odsustvo vibracija.

Ecopuro je u stanju da zadrži sve soli sa prosečnim odbacivanjem od 90%.

membrana-tw30

E K O N O M I Č N O

Jedna posuda, dve membrane

Jedan kontejner  u koji se smeštaju dve membrane

Ecopuro rastavljen

Visoke performanse

Ecopuro je opremljen inovativnom magnetnom pumpom koja garantuje tišinu

i odsustvo vibracija

Pažnja na detalje

Zahvaljujući stvaranju kalupa od visokokvalitetnog materijala, Ecopuro na svetskom tržištu predstavlja ono što se najbolje može ponuditi, tehnika povezana sa elegantnim dizajnom.

Avangarda

Ecopuro je opremljen elektronskom upravljačkom jedinicom koja kontroliše sve  faze rada prenošenjem informacija o svom statusu kroz svoj svetli prednji deo atraktivnog dizajna

Tehničke karakteristike

D I M E N Z I J E 

Širina

10 cm

Visina

40 cm

Dubina

40 cm

Ulaz

3/8"

Izlaz

1/4"

Priključak za odvod

1/4"

F I L T E R I

Easyfit-MC

Predfilter

TFC Tw30-1812

Membrane

1 godina

Autonomija predfiltera

Do zagušenja

Autonomija membrane

Automatsko

Pranje membrane

T E H N I Č K I    P O D A C I

230 V  50/60 Hz

El. energija

50 Watt

Maksimalna asorbovana snaga

1 Bar

Minimalni radni pritisak

60 L/h *

Proizvodnja vode po 1 satu

Oporavak

oko 35% *

oko 90% *

Odbacivanje ostatka

Pitka voda 2

Maksimalni radni pritisak

6 Bar

9 Bar

Radni pritisak membrana

Upozorenje !!! Ova oprema zahteva redovno periodično održavanje da bi se garantovale potrebe za pijaćom vodom za tretiranu vodu i održavala poboljšanja koja je najavio proizvođač.

* Izveštavane vrednosti proizvodnje, oporavka i odbacivanja soli zasnivaju se na sledećim uslovima glave: salinitet usisa 433 ppm, omekšana mreža vode, temperatura na 20°C, prosečni mrežni pritisak 2 bara. Ove vrednosti mogu varirati u zavisnosti od karakteristika dovodne vode.

BluPuro logo

je proizvod u potpunosti proizveden u Italiji

Sertifikat
bottom of page