top of page

NAJPOUZDANIJE REŠENJA PROBLEMA OTPADNIH VODA ZA STANOVNIŠTVO

DIAMOND_logo-RGB-SEP-18.jpg
prva strana kataloga diamond.png

Koncept prečišćivača ima za cilj razvoj sistema za prečišćavanje koji su finansijski pristupačniji, socijalno odgovorniji i ekološki prihvatljiviji od konvencionalnih centralizovanih sistema. Prirodni sistemi za prečišćavanje ili biološki prečišćivači, su jednostavni, isplativi i sa efikasnim metodama za prečišćavanje sve veće količine otpadne vode proizvedenih od strane našeg društva. Oni omogućavaju otklanjanje većine bakterija mikroorganizama i uništavanje organskih materija. Biološki prečišćivači su u prednosti zbog visokog stepena prečišćavanja, na izlazu iz sistema dobija se čista, bakteriološki ispravna voda koja se može ispuštati u recipijent (reke ili kanalizacija) prema graničnim vrednostima koje su propisane uredbom Republike Srbije. Pa samim tim, ispušta se tehnički ispravna voda koja ne zagađuje životnu sredinu i koja u potpunosti zadovoljava vrednosti koje su propisane zakonskom regulativom. U našem regionu se i dalje prave propusne septičke jame, koje su najveći zagađivači podzemnih voda, bunara i velika pretnja našim vodama i zdravlju. Svaki novi korisnik biološkog prečišćivača otpadnih voda je jedan borac više za zdravu životnu sredinu i čiste vode za buduće generacije.

E K O L O Š K I

Naš asortiman malih postrojenja za precišcavanje otpadnih voda WPL Diamond pogodan je za domacinstva, zgrade i komercijalne objekte u svim uslovima gde mrežna kanalizacija nije dostupna. Svakog dana preko 36 miliona litara vode reciklira se u životnu sredinu putem naših postrojenja za precišcavanje otpadnih voda WPL Diamond. Naš visokokvalitetni postupak tretmana dosledno ispunjava sve propise koje je postavila Agencija za zaštitu životne sredine, bezbedno ispuštajuci (precišcenu otpadnu vodu) u prirodne vodotokove.

1.jpg

P R A K T I ČA N

3.jpg
rad postrojenja diamond.jpg
 • Ugradnja je jednostavna

 • Ne zahteva građevinsku dizvolu

Otpadna voda ulazi pravo u glavni tank i odatle direktno i bio komoru

Obrađena tečnost zatim izlazi kroz cev i bezbedno se ispušta u okolinu, ispunjavajući sve potrebne standarde iz direktive

Bio komora je zona u kojoj čvrste materije neprekidno cirkulišu; to se postiže vazduhom, a ne mehaničkim ili električnim delovima unutar rezervoara

Cev za vazduh omogućava da se čvrste supstance vrate nazad u centralnu aeracionu komoru i ponovo cirkulišu kroz postupak obrade

T E H N I Č K E   K A R A K T E R I S T I K E

Izgled i dimenzije od 1-20 korisnika

diamond od 1-20 korisnika.jpg
Dimenzije od 1-20 korisnika.jpg

Model

Broj korisnika ( populacija )

Snaga motora ( kw )

Ukupna snaga

DMS 3

DMS 2

DMS 4

1 - 6

5 - 11

10 - 15

0.080

0.090

0.160

DMS 5

14 - 20

0.230

0.080

0.090

0.160

0.230

* Stvarna potrošnja energije može varirati (u zavisnosti od efikasnosti motora i prirode ugradnje), navedena veličina je veličina motora NE stvarna potrošnja energije. Opcije puhala dostupne su na zahtev.

Model

DMS 2

DMS 3

DMS 4

DMS 5

Maksimalna visina

( m )

Maksimalna širina

( m )

1.74

2.33

1.90

1.99

1.99

2.59

2.78

2.78

Maksimalna zapremina

( l )

2270

Težina praznog uređeja

( kg )

155

3030

3975

3975

192

210

210

* Dublji inverti se mogu prilagoditi našem asortimanu standardnih invertnih produžetaka. Sve dimenzije +/- 3% tolerancije.

Dimenzije od 21-55 korisnika.jpg
diamond od 21-55 korisnika.jpg

Izgled i dimenzije od 1-20 korisnika

Model

Broj korisnika ( populacija )

Snaga motora ( kw )

Ukupna snaga

DMC 7

DMC 6

DMC 8

21 - 27

28 - 35

36 - 45

0.230

0.221

0.221

DMC 9

46 - 55

0.221

0.460

0.663

0.663

0.663

* Stvarna potrošnja energije može varirati (u zavisnosti od efikasnosti motora i prirode ugradnje), navedena veličina je veličina motora NE stvarna potrošnja energije. Opcije puhala dostupne su na zahtev.

Model

DMC 6

Maksimalna visina

( m )

Maksimalna širina

( m )

3.30

3.35

Maksimalna zapremina

( l )

9056

Težina praznog uređeja

( kg )

380

DMC 7

DMC 8

DMC 9

3.30

3.30

3.30

3.35

3.75

3.75

9056

15038

15038

380

460

460

* Dublji inverti se mogu prilagoditi našem asortimanu standardnih invertnih produžetaka. Sve dimenzije +/- 3% tolerancije.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg

Nisko održavanje i dugoročna vrednost

 • Duži ciklusi pražnjenja (do 3 godine otapanja) - zahvaljujući našem visoko efikasnom procesu aeracije koji razgrađuje organske materije smanjenom stopom rasta mulja.

 • Nema unutrašnjih električnih ili mehaničkih pokretnih delova – unutar rezervoara, nudeći minimalno održavanje u poređenju sa drugim procesima na tržištu koji su skloni kvaru.

 • 25 godina garancije na rezervoar - i 2 godine garancije na duvaljke (smeštene u kiosku)

4.jpg

Usklađenost, ispunjava standarde i kodeks prakse

 • Potpuno testirano, akreditovano i sertifikovano - prema evropskom standardu BS EN12566-3 2014 odobrenje koje dozvoljava CE znak.

 • Ispunjava standarde saglasnosti - od 20mg / l BPK; 30mg / l SS; 20 mg / l NH4 kao minimum.

 • Ažuriranje opštih obavezujućih pravila 1. januara 2020 - za razliku od septičke jame mi dosledno ispunjavamo Opšta pravila vezivanja: mala ispuštanje kanalizacije u površinske vode.

 • Deo EU - građevinskih propisa.

 • Zakon o obavezujućim pravilima - za izuzeće od dozvole za ispuštanje od strane Agencije za zaštitu životne sredine.

 • LABC sertifikovan

 • Dizajniran koristeći Britanski kodeks o praksi protoka i tereta kako biste bili sigurni da je rezervoar tačne veličine.

 • Sigurno pražnjenje - završnih otpadnih voda u vodene tokove ili vodotok.

S E R T I F I K A T I

uk.jpg
Sertificate1.jpg
Sertificate2.jpg
Sertificate3.jpg
6.png
5.png
11.jpg
13.jpg
12.jpg
14.jpg
15.png
16.png
17.jpg
19.jpg
21.jpg
20.png
22.jpg
24.jpg
23.jpg
18.png
bottom of page