PRODUŽI ŽIVOT

Narandžastoslika4.png
filtrazione.png
Pretty Water logo.png

SISTEM ULTRAFILTRACIJE

PrettyWater Slika1.png

Pretty Water je kućni uređaj koji vodu iz vaše slavine čini bakteriološki čistom i sigurnom. 

glavna slika.png

Zahvaljujući upijajućem delovanju aktivnog biljnog uglja zajedno sa inovativnim mikromolekularnim filtracijskim procesom, koji pomoću šupljih vlakana predstavlja fiziološku barijeru za nečistoće štetnim za zdravlje, Pretty Water smanjuje koncentraciju hlora, uklanja loše mirise, ukuse i čvrste materije prisutne u vodi, osiguravajući istovremeno bakteriološki čistu vodu, sigurnu za piće i pripremu hrane.

E K O L O Š K I

pretty-water filter.png

MCM - MIKROMOLEKULARNA FILTRACIJA

Visoko selektivni MCM mikromolekularni uložak, razvijen od strane kompanije BLUGEO u saradnji sa najvećim multinacionalnim kompanijama u sektoru za prečišćavanje vode, garantuje nepremostivu barijeru za mikroorganizme i apsolutnu selektivnost suspendovanih mikro čestica.

U kombinaciji sa upijajućom funkcijom aktivnog uglja, ovaj uložak može da zadrži hlor, loše mirise i ukuse.

Pretty Water znatno smanjuje troškove, nema potrebe za kupovinom flaširane vode. Na taj način se štedi i novac i vreme koje je potrebno za snabdevanje i transport vode za piće, čime se istovremeno značajno smanjuje količina otpada.

Efikasnost, ekologija i mala potrošnja sumirani u jednoj tehnologiji, kako bi i najmanji sistem bio veliki.

E K O N O M I Č N O

pretty-water rastavljen.png

Poklopac od ABS

Glava filtera

Sa navojnom vezom i nepovratnim ventilom kako bi stopirala kapljanje vode prilikom zamene filtera.

pretty-water filter unutra.png

Mikromolekularna filtracija MCM

Unutrašnji filter sa šupljim vlaknima sa MCM tehnologijom i aktivnim biljnim ugljem koji zadržava hlor, loše mirise, loše ukuse, suspendovane čvrste materije i bakterije.

Nosač

Sistem za pričvršćavanje radi lakše postavke uredjaja na zid.

Mehanički merač protoka sa bravom

i indikatorom potrošnje koji obustavlja  vodu nakon što se potroši kertridž filtera.

Tehničke karakteristike

D I M E N Z I J E 

19 cm

Širina

36 cm

Visina

14 cm

Dubina

3/8"

Ulaz

3/8"

Izlaz

T E H N I Č K I   P O D A C I

8 L / min. @2bar

Protok

8.000

Autonomija filtera

1 godina

Trajanje filtera

8 bar

Maksimalni radni pritisak

35 C

Maksimalna radna temperatura

T E H N O L O G I J A

MCM = Mikromolekularna filtracija - ultrafiltracija

GAC = Aktivni ugalj

0.05 Mikrona

Prosečan stepen filtracije

PrettyWater Slika2.png
Pretty Water logo.png

je proizvod u potpunosti proizveden u Italiji

POdrška.png