top of page

ZAUVEK, BEZBEDNA VODA SA ČESME
INTELIGENTA ZAMENA

prednja strana filtera 72.png
Profine Filteri.png
GOLD krug.png
SILVER krug.png
ROCK krug.png
RED krug.png
ARSENIC krug.png
NITRATES krug.png
Ocra krug.png
GOLD Filters.png
GOLD logo.png
GOLD Natpis.png

Profine® GOLD eliminiše neželjene mirise i ukuse, smanjuje hlor i ima nominalni stepen filtracije od 0,1 mikrona. Filter za jednokratnu upotrebu sa veoma visokim stepenom filtracije koji maksimizira prednosti Profine® Carbon Block sistema u kombinaciji sa stepenom ultrafiltracije koji može da spreči prolaz više od 99,9999% bakterija. Filter kompozitne strukture pogodan za tretman vode za piće u skladu sa DM 25/2012. 

•  Bakteriostatsko delovanje
•  Mikrofiltracija na 0,1 mikrona
•  Smanjuje hlor, hloro jedinjenja i THM

•  Eliminiše neželjene mirise i ukuse
•  Uklanja suspendovani materijal, pesticide, herbicide i mikroplastiku

Radni pritisak min. 2 - maks. 6 bara (0,2 - 0,6 Mpa)

Radna temperatura Min. 4 - Maks. 30°C (40 - 86 °F)

Kapacitet: 7.000 l ( 3 l/min )

GOLD certificates.png
SILVER filters.png
SILVER logo.png
SILVER Natpis.png

Profine® Silver uklanja loše mirise i neprijatan ukus, smanjuje hlor, i ima stepen filtracije od 0,5 mikrona. Kertridž je za jednokratnu upotrebu, proizveden korišćenjem Profine® Carbon Block tehnologije obogaćene srebrom radi dobijanja bakteriostatske osobine. Filtracijom se smanjuje sadržaj hlora, organskih jedinjenja, mirisa/ukusa vode. Zahvaljujući prisustvu srebrnih jona, antibakterijsko delovanje na česmi je zagarantovano

• Bakteriostatsko delovanje
• Mikrofiltracija na 0,5 mikrona
• Smanjuje hlor, hloro jedinjenja i THM

• Eliminiše neželjene mirise i ukuse
• Uklanja suspendovani materijal, pesticide, herbicide i mikroplastiku

Radni pritisak min. 2 - maks. 6 bara (0,2 - 0,6 Mpa)

Radna temperatura Min. 4 - Maks. 30°C (40 - 86 °F)

Kapacitet: 15.000 l ( 3 l/min )

SILVER certificates.png
ROCK filters.png
ROCK logo.png
ROCK Natpis.png

Profine® Rock je kertridž za remineralizaciju vode niskog saliniteta koja se proizvodi na primer sistemom reverzne osmoze i postavlja se posle sistema za tretman vode. Posebna formulacija medija omogućava remineralizaciju održavajući pH u granicama utvrđenim italijanskom zakonskom uredbom 31/2001. Kartridž u skladu sa italijanskim DM25/12 u vezi sa italijanskim DM174/2004 i italijanskim D.Lgs.31/2001. Sve granične vrednosti su usklađene sa EU direktivama.

• Uklanja mirise, neprijatan ukus i hlor
• Vraća potrebne minerale u vodu
• Vraća ph u osnovni opseg

Radni pritisak min. 2 - Maks. 6 bara (0,2 - 0,6 Mpa)

Radna temperatura Min. 4 - Maks. 30°C (40 - 86 °F)

Kapacitet: 10.000 l ( 2 l/min )

ROCK certificates.png
RED Filters.png
RED logo.png
RED Natpis.png

Profine® RED smanjuje zamućenost prisutnu u vodi i suspendovanim česticama filtracijom od 5 mikrona. RED je sedimentni kertridž za bistrenje vode za piće, koji se koristi za tehnološke sisteme. Kartridž za brzo povezivanje sa filtracijom od ekstrudiranog polipropilena. Ako se kertridž koristi u opremi za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu, ova oprema mora biti u skladu sa DM 25/2012. RED se koristi kao predfilter.

•  Bakteriostatsko delovanje
•  Mikrofiltracija na 5 mikrona

•  Uklanja suspendovani materijal, 

Radni pritisak min. 2 - Maks. 6 bara (0,2 - 0,6 Mpa)

Radna temperatura Min. 4 - Maks. 30°C (40 - 86 °F)

Kapacitet: 3l/mi - 12 meseci * (u zavisnosti od procene )

RED certificates.png
ARSENIC Filters.png
ARSENIC logo.png
ARSENIC Natpis.png

Profine® Arsenic smanjuje koncentraciju arsena. Selektivna arsenova smola i završna faza 0,5 mm filtracije sa Profine® Carbon Block tehnologijom za bakteriostatsko dejstvo. Za upotrebu sa koncentracijama arsena do 50 mg/l

• Eliminiše neželjene mirise i ukuse i smanjuje hlor
• Garantuje bakteriostatsko delovanje
• Smanjuje koncentraciju arsena

Radni pritisak min. 2 - Maks. 6 bara (0,2 - 0,6 Mpa)

Radna temperatura Min. 4 - Maks. 30°C (40 - 86 °F)

Kapacitet: 10.000 l ( 2 l/min )

ARSENIC certificates.png
NITRATES Filters.png
NITRATES logo.png
NITRATES Natpis.png

Profine® Nitrates je kertridž za jednokratnu upotrebu za tretman vode za piće sa selektivnom nitratnom smolom i završnom fazom filtracije sa Profine® Carbon Block nominalnim 0,5 mikrona. Koristi se na mestu upotrebe za vode sa koncentracijom nitrata do 50 mg/l.

• Eliminiše neželjene mirise i ukuse i smanjuje hlor
• Garantuje bakteriostatsko delovanje
• Smanjuje koncentraciju nitrata

Radni pritisak min. 2 - Maks. 6 bara (0,2 - 0,6 Mpa)

Radna temperatura Min. 4 - Maks. 30°C (40 - 86 °F)

Kapacitet: 9.000 l ( 1 l/min )

NITRATES certificates.png
OCRA Filters.png
OCRA logo.png
OCRA Natpis.png

Profine® Ocra je potpuno omekšavanje vode zahvaljujući specijalnoj smoli. Veoma popularan u kućama, hotelima, restoranima i kafićima. Razrešava naslage nastale od kamenca (kreča). Profine® Ocra štiti i brani biljke. Opremljen Profine® Carbon Block-om, takođe eliminiše neželjene mirise i ukuse, smanjuje hlor i pruža bakteriostatsko dejstvo.

• Eliminiše neželjene mirise i ukuse
• Smanjuje hlor
• Garantuje bakteriostatsko delovanje
• Smanjuje ukupnu tvrdoću
• Štiti sisteme i mašine
• Efikasan je protiv kamenca

Radni pritisak min. 2 - Maks. 6 bara (0,2 - 0,6 Mpa)

Radna temperatura Min. 4 - Maks. 30°C (40 - 86 °F)

OCRA certificates.png

Instalacija 

Zamena Profine filtera

Instalacija WATER:KIT filtera

bottom of page