top of page

WPL HiPAF

BUDITE DEO SVETA

Rešenje za okolinu

 • Želite da legalizujete objekat

 • Nemate priključak na kanalizaciju

 • Septička jama vam je stara

 • Šire se neprijatni mirisi

 • Komšije vas prijavljuju inspekciji

 • Ugrožavate zdravlje svoje porodice

 • Ugrožavate svoju okolinu

 

ŽELITE DA REŠITE PROBLEM.

HiPAF Uređaji za biološko prečišćavanje vode »HiPAF«  

Od privatnih kuća, domova za stara lica do celih naselja.

 • Želite na uređaj za prečišćavanje povezati veće objekte ili celo naselje?

 • Dinamika nastajanja otpadnih voda nije ujednačena?

 • Sastav otpadnih voda razlikuje se od uobičajenih komunalnih voda?

U zavisnosti na opterećenje uređaja za biološko prečišćavanje vode u ponudi su 3 oblika postrojenja:

WPL HiPAF kompakt HPC (10 – 60 osoba)

Gde se najčešće ugrađuje:

 

 • Domaće stanovanje

 • Poslovne zgrade i kancelarije

 • Veliki domovi i seoska imanja

 • Mali hoteli i pansioni

 • Male farme

 • Manja sela, ruralne zajednice

 • Stambene zajednice

Mesto ugradnje nad ili ispod zemlje. Kompaktno postrojenje je

cilindričnog oblika, koji poseduje primarni reaktor za biološko

čiščenje i naknadni taložnik. Proizvod je izrađen od armirane

plastike (GRP).

 1. Primarni rezervoar

 2. Odstranjivač čvrstih materija

 3. Jedinica biološke obrade (biozona)

 4. Vazdušni difuzori na dnu svake komore

 5. Filtracioni  sloj

 6. Podizanje vazduha i vraćanje u primarnu komoru

 7. Završni rezervoar (humus)

hipaf kompakt hps 10-60 osoba.png
inside hipaf.png

WPL HiPAF kompakt HPC (60 – 250 osoba)

Prava veličina postojenja za čišćenje otpadnih voda »HiPAF« se određuje na podlozi izračuna svih očekivanih opterećenja (protok i sastav) na postrojenja ili na osnovu zahteva za izlivanje odvoda. Celokupni razvoj, projektovanog pojedinačnog postojenja i izrada samog postojenja je urađena u firmi WPL Ltd. (www.wpl.co.uk) u Velikoj Britaniji.

Mesto ugradnje pod zemljom. 

Kompaktno postrojenje je pravougaonog

oblika koji se sastoji od:

  

1. Primarnog taložnika

2. Reaktor za biološko čišćenje

3. Naknadni taložnik.

 

Sve je izrađeno od armirane plastike (GRP).

hipaf 60-250 osoba.png

 

HiPAF modularno postrojenje (250-3000 ljudi)

Mesto ugradnje pod zemljom.

Odvojene jedinice:

primarni taložnik, reaktor za biološko čišćenje i naknadni taložnik, koji se lako poveže u veliko postrojenje. Sve je izrađeno od armirane plastike (GRP).

CE oznaka, usklađenost sa standardom u skladu sa SIST EN ISO 12566-3 – A1,

annex A, B, C (PIA 2011 – 142B33, Nemačka).

Izrađuje se po zahtevu kupca, na osnovu zadatih parametara.

hipaf 250-3000 osoba.png
bottom of page