top of page

NAJPOUZDANIJE REŠENJA PROBLEMA OTPADNIH VODA ZA STANOVNIŠTVO

Partner

Sve više smo svesni, da širenjem gradova i razvojem sela, životna sredina postaje sve više ugrožena, a površinske i podzemne vode su direktno ugrožene usled svakodnevnog ispuštanja otpadnih voda i otpada najrazličitijeg sastava. Prirodna ili kondicionirana voda, pošto je jednom iskorišćena za određenu namenu postaje upotrebljena ili otpadna voda. Tom prilikom u njen sastav ušla je manja ili veća količina različitih primasa – zagađivača. Njene fizičke, hemijske i biološke karakteristike koje se u toku upotrebe toliko menjale da ona postaje nepodobna za onu upotrebu pre i pri kojoj je nastala. Ispuštanje otpadnih voda je najčešće u reke i jezera, pri čemu kao zajednica ili država gubimo jedan od najvećih izvora pijaćih voda i mogućnost zdravog i nesmetanog razvoja kako u industriji tako i društva u celini.

Novim pravilnikom povećaće se broj privrednih subjekata koji će biti u obavezi izveštavaju o merenjima kvalitetu vode koje ispuštaju. Za privredu, pogotovo mala i srednja preduzeća, koja imaju obavezu da usklade svoje emisije otpadnih voda, podsticajne mere države biće potrebnije više nego ikada. Najveći zagađivači prirode su septičke jame. Zbog nemanja bioloških prečišćivača, sva otpadna voda završava u rekama i podzemnim tokovima i zemljištu. Mi nismo zemlja bogata pijaćom vodom. Prosek EU je 2.500m3 po stanovniku, Srbija ima 1.540m3 po stanovniku.

Program za porodične privatne kuće i domaćinstva, za manje poslovne objekte do celih naselja

Uređaj za bioprečišćavanje komunalne  otpadne vode serije DIAMOND i HiPAF.

  • WPL DIAMOND - uređaj za prečišćavanje otpadnih voda je kompaktan i  pogadan za porodične i male komercijalne objekte u svim zemljišnim uslovima gde je nedostupna kanalizaciona mreža.

  • WPL HiPAF - uređaj za biološko prečišćavanje vode »HiPAF« - Od privatnih kuća, domova za stara lica do celih naselja.

bottom of page